امروز: 1398/08/23  
درخواست مرخصي بدون حقوق

* :شرايط لازم جهت درخواست مرخصي بدون حقوق *

1-درخواست مرخصي بدون حقوق منوط به نداشتن مانده مرخصي استحقاقي مي باشد

2- محفوظ ماندن پست سازماني مستخدم رسمي در مدتي كه از مرخصي بدون حقوق استفاده مي‌نمايد الزامي نيست

3 ـ كارمند پس از استفاده از چهار ماه مرخصي استعلاجي ‌سالانه به ‌سبب ادامه همان بيماري يا ابتلاي به بيماري ديگر قادر به خدمت نباشد و بيماري او صعب‌العلاج تشخيص داده ‌نشود.

4-كارمندان پيماني : حداكثر سقف قابل اعطاء مرخصي بدون حقوق به ميزان مدت قرارداد استخدام پيماني است.

5- كاركنان مشمول قراردادتبصره 3 و 4 ماده 2 آئين نامه اداره ، استخدامي اعضاء غير هيات علمي : حداکثر سقف قابل اعطاء مرخصي بدون حقوق به ميزان یک دوازدهم قرارداد مي باشد.

6- كاركنان مشمول قانون كار: حداکثر سقف قابل اعطاء مرخصي بدون حقوق به ميزان 2 سال مي باشد. (جهت ادامه تحصيل براي دو سال ديگر قابل تمديد است)

* فرآيند ارجاعات در سامانه مرخصي بدون حقوق *

جهت مشاهده ساير قوانين و مقررات مربوط اينجا كليك كنيد

 

   :شماره ملی  
 
 
 

تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد