امروز: 1398/08/23  
درخواست بازنشستگی بند ب ماده 103

:واجدین شرایط

:دستگاه های اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر میتواند کارمند خود را بازنشسته نماید

الف ) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناس ارشد و بالاتر با درخواست کامند برای سنوات بالاتر از 30 سال

ب ) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق نماید

تبصره 1: سابقه مذکور در بند (ال) و همچنین شرط سنی مزبور در بند (ب) برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر میباشد شرط سنی برای زنان منظور نمیگردد

  کد ملي خود را در اين محل وارد نماييد:
 
 
 
   
 
 
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد