امروز: 1397/02/02  
ثبت سوابق مدیریت

-شرح خدمت:
این بخش ،ابزاری است علمی و آماری که اطلاعات تفضیلی ،تحلیلی و جامع از بدنه مدیریت دانشگاه را فراهم نموده و در اختیار قانون گذاران و مدیران عالی دانشگاه برای اخذ تصمیمات جهت استقرار نظام شایستگی ، استفاده مناسب از سرمایه های انسانی و آگاهی از ظرفیت ها و استعدادهای مدیران دانشگاه و نیز فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای قرارخواهد داد.
-بخشنامه ها، دستورات و شیوه نامه های اجرایی
-فرآیند انجام خدمتلازم به ذکر است سوابق موجود در پرونده پرسنلی جنابعالی عینا به این بانک اطلاعاتی منتقل گردیده است.

کد ملي خود را در اين محل وارد نماييد:
 
 
 
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد